Regulamin konkursu

1) Konkurs wojna i miłość jest organizowany przez LET’S PLAY S.C., ul. Buforowa 20a/21, 52-131 Wrocław, NIP 8992811325, przy wsparciu grupy gry planszowe.

2) Uczestniczyć w nim może każdy zarejestrowany użytkownik FB pod warunkiem ukończenia 18 lat (uczestnicząc w konkursie potwierdzasz zgodę na stosowanie się do wszystkich punktów regulaminu)

3) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy LET’S PLAY S.C., ul. Buforowa 20a/21, 52-131 Wrocław, NIP 8992811325.

4) Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest opublikowanie w dniach 16-18 listopada w odpowiednim temacie konkursowym, na fejsbook-owym forum gry planszowe, jednego postu zawierającego jedno zdjęcie pary uczestników w temacie „wy i planszówka – wojna i miłość”

  • zdjęcie musi zawierać się w temacie konkursu
  • nie może łamać wytycznych FB (czyli zawierać nagości, obrażać uczucia, propagować zakazane treści itp.)
  • można opublikować tylko jeden post w temacie z jednym zdjęciem – pozostałe posty (również te nie związane z konkursem będą z tematu usuwane)

5) rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 etapowo :

  • etap pierwszy głosowanie polubieniami (przyciskiem „lubię to”) na 3 najlepsze fotografie zdaniem uczestników forum – głosowanie to zakończy się w poniedziałek o godzinie 24.00
  • etap drugi – z pośród 3 najbardziej popularnych fotografii autorzy gry OH YES! we wtorek wybiorą pierwsze, drugie i 3 miejsce.

Nagrodami będą gry karciane i planszowe:
Miejsce pierwsze: Watergate, Arkana Miłości Deluxe
Miejsce drugie: Arkana Miłości Deluxe
Miejsce trzecie: Arkana Miłości: Talia romantyczna

Zwycięzcy zostaną powiadomieni przez FB oraz przez ogłoszenie w grupie FB gry planszowe. W przypadku braku kontaktu przez 2 dni ze zwycięzcą nagroda zostanie przekazana następnym zwycięzcom wyłonionym na identycznych zasadach jw.

6) Konkurs zaczyna się w poniedziałek o godz. 12.00 a kończy w środę o godzinie 24.00

7) organizatorzy w pełni zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

8) Konkurs ten nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

9) Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest LET’S PLAY S.C., ul. Buforowa 20a/21, 52-131 Wrocław, NIP 8992811325.

10) Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia konkursu i wszelkich działań związanych z przekazaniem nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)

11) Uczestnictwo w konkursie jest równoznacznie rozumiane z udzieleniem zgody na takowe przetwarzanie.

12) Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

13) Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na
przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

14) Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

15) Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.